Sikkerhedsglas

bo·stop® sikkerhed i forbindelse med glas kan deles i to kategorier, som er sikkerhedsglas for personsikkerhed samt sikringsglas som f.eks. dækker indbrudssikring.

Der findes flere former for sikkerhedsglas - glas med indlagte tråde, hærdet eller lamineret glas. Hvilken glastype der skal vælges vil afhænge af formålet. En del bo·stop® ruder kan produceres som termoruder - evt. i kombination med energiglas, solafskærmende- eller lydreducerende glas.

Vi lagerfører PVB-lamineret glas i mange dimensioner og i store tavler (321 x 600 cm)

I modsætning til sikringsglas mod vandalisme og indbrud, berører vi her anvendelse af personsikkerhedsglas. Ved personsikkerhedsglas forstås glas, der beskytter personer mod skade, hvis uheldet er ude og glasset går itu. Personsikkerhedsglas testes og klassificeres i henhold til DS/EN 12600.

Hærdet glas

Hærdet glas er karakteriseret ved høj styrke. Hvis glasset går itu vil det deles i mange små relativt ufarlige stykker. Derfor har hærdet glas ”et sikkert brud”.

Lamineret glas

Lamineret glas har lavere styrke end hærdet glas. Hvis ruden går itu, vil skårene, der kan være skarpe og spidse, dog blive fastholdt i folien. Hvormed lamineret glas også har ”et sikkert brud”.

Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner

Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskade.

Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne. Der henvises endvidere til DS/INF 119 ”Bygningsglas - Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.

Anvendelse af sikkerhedsglas

Ved projektering bør risikoen for personskade vurderes. I bygninger som er offentlig tilgængelig, og som især benyttes af børn, eksempelvis gymnastiksale, skoler, idrætshaller, daginstitutioner, fritidshjem o.l., kan der være tale om, at særlige forhold skal tages i betragtning.

I tilfælde hvor glas benyttes som afskærmning ved niveauspring, og hvor der kan være fare for, at personer styrter ned ved brud, skal der anvendes lamineret glas eller tilsvarende, som fastholdes efter brud. Dette er gældende, hvor niveauforskellen er mere end 0,5 meter mellem gulvene på begge sider af glasvæggen.

Endvidere skal man være opmærksom på, at glas i vægge (uden afskærmning) skal udføres med sikkerhedsglas i personhøjde (1,8 meter ), hvor der er ganglinier mod dørlignende partier, vægge og vinduer. Glas i døre og sidepartier skal udføres med sikkerhedsglas i en højde på 1,8 meter og en bredde af min. 0,3 meter på begge sider af døren. Øvrigt glas i niveau skal udføres med sikkerhedsglas i en højde på 0,8 meter. Nedenstående tegninger angiver nogle eksempler på anvendelse af sikkerhedsglas.

Reparation eller udskiftning af eksisterende glas

Ved reparations– og udskiftningsarbejde bør der ved valg af glastype foretages de samme overvejelser vedrørende personsikkerhed ved kollision med glas, som ved valg af glas til et nyt projekt.

Eller udfyld formularen herunder, så ringer vi dig op!
    55095_Ringgaarden_140313-08