Energi- og termoruder

bo·plus®- er energiruder, der har en væsentlig bedre isoleringsevne end alm. termoruder. I energiruder er det ene glaslag belagt med en belægning og luftmellemrummet er gasfyldt.

bo·term® - er standardruder og består af 2 lag floatglas. Alle ruder produceres efter Dansk Standard - DS 1094.0 - Vi giver 5 års garanti på både rude og udskiftning.

bo·sol® - er solafskærmende termorude, hvor solens stråler enten reflekteres fra eller absorberes i glasset. Solafskærmende og energimæssige egenskaber kan kombineres.

bo·lyd® - er en lyddæmpende termorude. Den enkleste form for lydrude er en 2-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet. Yderlig lydreduktion kan opnås i konstruktioner med lamineret glas.

bo·stop® - sikkerhed i forbindelse med glas deles i to kategorier: Sikkerhedsglas (personsikkerhed) og sikringsglas (indbrudssikring). Der findes mange former for sikkerhedsglas - type vil afhænge af formålet.

bo·safe® - personsikkerhed i forbindelse med termoruder. Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas til lodret montage.

bo·fire® - er enkelt glas eller termoruder, der er flamme- og / eller varmestandsende glas. Rudens opbygning afhænger af opgaven og de krav, der skal opfyldes.

vindue

Minimer dugproblemer på indvendig side af energi- og termoruder

De senere års fokusering på energibesparelse har resulteret i en væsentlig forbedring af ruders isoleringsevne (U-værdi). De nyeste energimærkede Aruder – bo∙plus® SUPER har en U-værdi på 1,1. Med dette lave niveau er det vanskeligt at optimere selve glasset.

Det er derfor naturligt at fokusere på en forbedret kantkonstruktion. Den traditionelle afstandsprofil i termoruden er lavet af aluminium, som har en høj varmeledningsevne, hvilket bevirker at rudekanten vil være koldere end overfladen på den øvrige del af ruden. Den koldere overflade kan give problemer med dug.

Ved at vælge bo∙glas´s tyndvæggede (0,18 mm) rustfri stålprofil (Chromatech) minimeres varmetabet fra rudens kantkonstruktion. Dermed mindskes dugproblemerne .

isbjerg

Databalde

Datablad - Energiruder

Datablad - Energiruder med "varme kanter"

Glasindustrien - Termoruders visuelle kvalitet

Glasindustrien - Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen

Ydeevnedeklaration 4ex4x4e klar

Produkter