Energiruder og termoruder efter mål

Vi stiller i dag større og større krav til de vinduer, vi skal have i vores bygninger. Vores ruder skal ikke bare kunne varmeisolere, de skal også kunne isolere så godt, at der opnås betydelige besparelser på varmeregningen.

Hos bo·glas producerer vi vores ruder med det henblik at opnå en så lille U-værdi som muligt, således ruderne opnår den bedste isoleringsevne. Vi arbejder samtidig på at mindske dannelsen af dug på indersiden af ruden, så der opnås et godt indeklima i bygningen.

De senere års fokusering på bedre energibesparelser ved især vinduer har resulteret i en væsentlig forbedring af rudernes isoleringsevne (U-værdi). U-værdien - også kaldet transmissionskoefficienten - betegner netop, hvor stor en mængde varme, der strømmer igennem et område på 1 m² på en time, når der er en temperaturforskel på 1 grad mellem den udvendige og den indvendige side. Jo bedre isoleret en rude er, jo lavere en U-værdi vil den derfor have.

De nyeste energimærkede A ruder (bo·plus® SUPER) har en U-værdi på 1,1. Med så lavt et niveau er det vanskeligt at optimere selve glasset. Det er derfor naturligt i stedet at fokusere på en forbedret konstruktion af selve vindueskanten.

Den traditionelle afstandsprofil i termoruden er lavet af aluminium. Denne har en høj varmeledningsevne, hvilket bevirker, at rudekanten vil være koldere end overfladen på den øvrige del af ruden. Den koldere overflade kan dog give problemer med dug. For at mindske dugproblemerne kan man i stedet anvende en tyndvægget (0,18 mm) rustfri stålprofil (Chromatech), der minimerer varmetabet fra rudens kantkonstruktion.

Vi tilbyder kun den bedste kvalitet af termo- og energiruder, som giver den bedste isolering samt har den bedste evne til at mindske dannelsen af kondensvand på indersiden af ruden. Alle vores ruder produceres efter Dansk Standard (DS 1094.0), og vi giver altid 5 års garanti på både ruder samt udskiftning heraf. Typisk kan vores ruder dog holde i op til 30 år.

Energi- og termoruder fra bo·glas

Hos bo·glas har vi et stort udvalg af energi- og termoruder. Vi producerer både termoruder efter mål samt energiglas på mål, så du kan få ruder til enhver konstruktion. Vores termo- og energiruder anvendes typisk i trævinduer samt plast- og aluminiumsvinduer. Vores udvalg er som følgende:

 • bo·plus® er energiruder, der har en væsentlig bedre isoleringsevne end almindelige termoruder. I energiruder er det ene glaslag belagt med en belægning og rummet mellem ruderne er fyldt med gas.
 • bo·term® er en standardrude, som består af 2 lag floatglas.
 • bo·sol® er en solafskærmende termorude, hvor solens stråler enten reflekteres fra eller absorberes i glasset. Solafskærmende og energimæssige egenskaber kan kombineres i denne type rude.
 • bo·lyd® er en lyddæmpende termorude. Den enkleste form for lydrude er en 2-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet. Yderligere lydreduktion kan opnås i konstruktioner med lamineret glas.
 • bo·stop® er vores sikkerheds- og sikringsglas. Sikkerhedsglas benyttes til personsikkerhed, hvor sikringsglasset sikrer mod indbrud. Typen, der anvendes, afhænger af formålet.
 • bo·safe® er en termorude, som anvendes i forbindelse med personsikkerhed.
 • bo·fire® er en termorude, der er flamme- og/eller varmestandsende. Rudens opbygning afhænger af opgaven og de krav, der skal være opfyldt.

Opbygning af termoruder og energiruder

En helt almindelig termorude består typisk af to lag glas, som er placeret med en vis afstand fra hinanden. I hulrummet mellem de to ruder er der typisk luft, eller en isolerende form for gas. Termorudens formål er at sørge for, at der ikke opstår kondens på indvendig side af ruden, fordi den varme luft indvendigt kommer i kontakt med den kolde luft udvendigt på selve ruden. Jo større afstand, der er mellem de to lag glas i ruden, jo større afstand er der derfor også imellem den varme indre luft og den kolde ydre luft.

Energiruder er i princippet en termorude med energiglas, men denne type rude isolerer betydeligt mere end almindeligt termoglas. Det inderste glaslag af en energirude er nemlig belagt med et meget tyndt lag metal, der sørger for, at meget af den varme, der kommer ind i rummet også reflekteres tilbage i rummet igen, således varmetabet bliver minimeret.  

Energiruden er den mest anvendte rude i dag, og det er på grund af denne, at energimærkningen af ruder i 2000 blev indført. Det er kun energiruder, som yder et positivt energitilskud, som kan energimærkes, og de får energiklassen A, B eller C. En A-mærket rude er dermed den mest energieffektive rude på markedet.

Minimering af dug på indvendig side

Tanken bag termoruden var at udvikle en rude, som kunne mindske dannelsen af kondensvand eller dug på indersiden af vinduet. Termorudens egenskaber med hulrummet mellem de to lag ruder er netop for at temperaturforskellen mellem inde og ude ikke skal kunne ses, og at de to lag glas så også viste sig at have en bedre isoleringsevne end et lag glas var bare et plus.

Den traditionelle termorude er de seneste år blevet udfaset til fordel for energiruder, som ligesom termoruden kaster en del sollys ind i rummet. Energiruden sørger dog bare for, at sollyset også bliver, således energien ikke bliver kastet væk igen. Det medfører betydelige besparelser på varmeregningen.  

Eller udfyld formularen herunder, så ringer vi dig op!

(Vi handler ikke med private)
  vindue

  Datablade

  Datablad - Energiruder

  Datablad - Energiruder med "varme kanter"

  Glasindustrien - Termoruders visuelle kvalitet

  Glasindustrien - Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen

  Ydeevnedeklaration 4ex4x4e klar