Du glade glashus

Aller-koncernes mediehus er domineret af glas – værn på trapper og gangbroer rummer et mønster inspireret af den nordiske natur

Det ligner til forveksling stævnen på et gigantisk skib lavet i glas, men i virkeligheden er det hovedsædet for et af Danmarks største mediehuse. Siden 2009 har bladimperiet Aller holdt til bag de glinsende facader på spidsen af Havneholmen i Københavns Havn, hvorfra 600 medarbejdere har passet dagens gøremål – omgivet af glas, glas og atter glas.
Arkitekten bag Allerhuset, PLH Arkitekter, ønskede at give huset et lyst og let kendetegn, og derfor er bygningens facade og dets interiør præget af glas i alskens fascinerende afskygninger.

Netop interiøret har bo•glas i høj grad fået lov at sætte sit præg på. bo•glas fik til opgave at stå for leveringen af glasværn til alle trapper og gangbroer i huset, og det viste sig at være lidt af en håndværksmæssig ufordring. De snor sig nemlig på kryds og tværs i bygningen – hvorfor glasset måtte gøre det samme.

– Trappen har givet udfordringer. Den er lavet som en vifte ud i rummet og er det naturlige omdrejningspunkt i det store atrium. Her har udfordringen været at få mønsterforløbet til at flugte nøjagtigt på reposer og trapper, men det er heldigvis lykkedes i godt samarbejde med stålentreprenøren og arkitekten, fortæller Peer Bertelsen fra bo•glas.

Fygesne som silketryk
Hos PLH Arkitekter havde man imidlertid også en vision om at tilføje et mere helstøbt og skulpturelt snit til de mange glasværn, og den opgave var bo•glas med til at løse. En opgave, de ifølge Peer Bertelsen mønstrede således:

– Arkitekten har defineret et mønster, der er inspireret af den nordiske natur, nærmere bestemt fygesne. Mønsteret er sammensat af små prikker, der sidder tætte i bunden, men som får mere og mere luft op til det øverste stykke, hvor glasset er helt klart. Vi har silketrykt mønsteret på glasset. På den måde skjuler man den bagvedliggende stålkonstruktion, forklarer han.

Derudover sørger glassets matte udseende for en ikke helt uvæsentlig foranstaltning, når Aller-folket bevæger sig rundt på gangbroerne i den otte etagers høje bygning: Den afskærmer medarbejderne fra at kunne fornemme, hvor mange meter de reelt befinder sig over stueetagen!

Det færdige glasinteriør kan Allerhuset, stålentreprenøren og arktiekten være stolte af.

– Det har været et både lærerigt og spændende projekt at være med i, fastslår Peer Bertelsen.

allerhuset