Energiruder

bo·plus®- er energiruder, der har en væsentlig bedre isoleringsevne end alm. termoruder. I energiruder er det ene glaslag belagt med en belægning og luftmellemrummet er gasfyldt.

bo·term® - er standardruder og består af 2 lag floatglas. Alle ruder produceres efter Dansk Standard - DS 1094.0 - Vi giver 5 års garanti på både rude og udskiftning.

bo·sol® - er solafskærmende termorude, hvor solens stråler enten reflekteres fra eller absorberes i glasset. Solafskærmende og energimæssige egenskaber kan kombineres.

bo·lyd® - er en lyddæmpende termorude. Den enkleste form for lydrude er en 2-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet. Yderlig lydreduktion kan opnås i konstruktioner med lamineret glas.

bo·stop® - sikkerhed i forbindelse med glas deles i to kategorier: Sikkerhedsglas (personsikkerhed) og sikringsglas (indbrudssikring). Der findes mange former for sikkerhedsglas - type vil afhænge af formålet.

bo·safe® - personsikkerhed i forbindelse med termoruder. Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas til lodret montage.

bo·fire® - er enkelt glas eller termoruder, der er flamme- og / eller varmestandsende glas. Rudens opbygning afhænger af opgaven og de krav, der skal opfyldes.

vindue

Databalde

Datablad - Energiruder

Datablad - Solafskærmede ruder

Datablad - Lyddæmpende ruder

Datablad - U-værdier

Datablad - Energiruder med "varme kanter"

Datablad - Glas i tag

Datablad - Sikringsglas (Værdisikring)

Glasindustrien - Termoruders visuelle kvalitet

Glasindustrien - Sikringsglas

Glasindustrien - Monteringsanvisningen april 2011

Glasindustrien - Glastag

Glasindustrien - Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen

Produkter